ရခိုင္​​ေတျခင္​း

5475
Published on August 26 ,2016 by အေပါက္၀ သားေသွ်

ရတနာျဖဴျဖဴ​ေအာင္​ ဆိုထား​ေစာ္​ပါနန္​႔ သာလီစြပါ

Category

1 comments

  • Koko Mg
    Koko Mg 7 months ago 2800

    ရခိုင္​သာ႐ုိး အားလံုး​ေပ်ာ္​ႏိုင္​ကပ္​ပါစည္​

    Reply

Add your comment

Your email address will not be published.